Revistă de cultură teatrală
editată de Fundația Culturală "Camil Petrescu"

A apărut numărul 4-5-6 (aprilie-mai-iunie) al revistei „Teatrul azi”!

348 de pagini care vă vor stârni și în vacanță apetitul pentru teatru, în așteptarea marilor evenimente ale stagiunii 2015-2016. Numărul poate fi comandat on-line sau poate fi cumpărat de la sediul UNITER și de la Teatrul „Bulandra”.

mai multe detalii

Arhiva Teatrul azi

Centrul de Dramaturgie Contemporană din Chişinău – debut în forță: lecturi publice, mese rotunde, apeluri

Centrul de Dramaturgie Contemporană din Chişinău – debut în forță: lecturi publice, mese rotunde, apeluri

 

Dramaturgul Dumitru Crudu, actorul şi regizorul Sava Cebotari şi criticul Dorina Khalil-Butucioc au lansat nu demult un proiect menit să scoată din inerție mișcarea teatrală din Republica Moldova, iar pentru aceasta și-au concentrat atenția asupra dramaturgiei, componenta oricum cea mai interesantă (de câțiva ani încoace) a respectivei mișcări. Ce înseamnă CDC, de ce era nevoie de el și cum va schimba metabolismul vieții teatrale basarabene puteți afla din „pseudomanifestul lor teatral”. (Teatrul azi)

 *

La Chişinău s-a deschis o nouă „fierărie teatrală”, unde pe 4 septembrie 2012, în incinta Casei Actorului de la UNITEM, s-a asamblat şi s-a călit un nou lanţ teatral” - CENTRUL DE DRAMATURGIE CONTEMPORANĂ (CDC). Ca orice lanţ, ce leagă între ei atomii de acelaşi fel ai unei substanţe, CDC-ul îşi propune să restabilească unitatea şi dialogul dintre dramaturgi, regizori, actori şi critici de teatru.

În Republica Moldova şi nu numai, mişcarea teatrală nu poate exista fără dramaturgia contemporană şi viceversa. De aceea, în fiecare marţi, la ora 18:00, CENTRUL DE DRAMATURGIE CONTEMPORANĂ „va scoate din lanţuri” câte două sau trei texte de referinţă din literatura basarabeană: fie dramaturgie, fie proză sau poezie. Or, în contextul eterogenităţii, literatura basarabeană contemporană există şi este ofertantă scenic.

 

Prima verigă a acestui proiect a apărut graţie întâlnirii fericite a unor idei mai vechi, pe care le purtau trei „fierari teatrali”, fiecare în domeniul său: un dramaturg – Dumitru Crudu, un actor şi regizor – Sava Cebotari şi un critic dramatic – Dorina Khalil-Butucioc. Sava Cebotari a intuit mai bine sensul proverbului „bate fierul cât e cald”, căci datorită spiritului său de iniţiativă CDC-ul s-a lansat, propunându-şi să promoveze literatura contemporană prin deluvii de foc, dar nu prin scântei sporadice. Astfel, în fiecare marţi vor avea loc spectacole-lectură după texte ale scriitorilor basarabeni, sperând că prin punerea lor în circulaţie procesul teatral autohton va reveni la normalitate şi se va sincroniza cu ceea ce se întâmplă AZI, AICI, ACUM în arta teatrală.

 

A doua verigă ne-a oferit-o preşedintele UNITEM-ului, Sandu Grecu, semnând Ordinul oficial de fondare a CDC-lui şi punându-i la dispoziţie Casa Actorului. La Conferinţa de presă, dedicată deschiderii Centrului de Dramaturgie Contemporană, maestrul în arte Sandu Grecu a salutat oportunitatea şi necesitatea creării acestui proiect, asigurându-ne că entuziasmul şi temeritatea fondatorilor de a escalada lanţul de munţi al diverselor crize într-un areal teatral în care puţini mai cred în posibilitatea de a acţiona şi de a schimba ceva, vor fi susţinute cu fapte concrete.

Printre cei care mai cred şi le mai pasă în / de teatrul din Republica Moldova au fost prezenţi la eveniment Ion Ungureanu, Mihai Fusu, Boris Cremene, Luminiţa Tîcu, Mihai Poiată, Val Butnaru, Constantin Cheianu, Irina Nechit, Larisa Ungureanu, Elfrida Coroliova, Elena Prus, Maria Şleahtiţchi, Ronin Terente, Ina Surdu, Steluţa Lupan, alţi actori, regizori, dramaturgi, lectori universitari şi simpli spectatori.

 

La deschiderea oficială a CDC-ului, iniţiatorii acestui proiect şi-au conturat fiecare verigile pe care le vor făuri şi le vor căli, intenţionând să creeze lanţuri cauzale închise într-un proces teatral firesc. Or, a treia verigă vor fi spectacolele-lectură iniţiate de Sava Cebotari, care este acum masterand la unul din cele mai prestigioase centre teatrale ruseşti - şcoala-studio MHAT. Învăţând actoria şi regia de la cei mai buni profesori de teatru din Chişinău, el este elevul lui  Victor Rijakov, actor, regizor, directorul artistic al Centrului Meyerhold din Moscova. Având în palmaresul său mai multe spectacole montate şi premiate şi multiple spectacole-lectură în limba română şi rusă, Sava Cebotari a regizat şi prima lectură a CDC-ului după „A doua zi” de Dumitru Crudu. Vrem să credem că titlul textului va fi emblematic şi profetic pentru evoluţia teatrului basarabean, care va avea o a doua zi, adică un viitor.

 

A patra verigă o vor aduce cei cu spirit critic, pentru fiecare spectacol-lectură fiind ales câte un moderator din mica, necunoscuta, negata şi ignorata echipă de critici de teatru din Republica Moldova. Astfel, rolul moderatorului va fi să-i prezinte pe autori şi să modereze discuţiile de după fiecare spectacol-lectură, la care vor participa dramaturgi, regizori, actori, critici de teatru, spectatori. Ei vor încerca să încingă o atmosferă critică bazată pe exprimarea liberă, obiectivă şi polemică vis-a-vis de arta teatrală autohtonă.

În ultima marţi din fiecare lună, voi invita criticii de teatru să participe la ateliere de critică dramatică, să recomande cele mai bune spectacole-lectură pentru diverse concursuri şi festivaluri, să-şi prezinte lucrările publicate, să-şi împărtăşească experienţele festivaliere etc. Astfel, lemnele pe focul forjeriei teatrale basarabene le vor pune şi participanţii la discuţiile şi dezbaterile teatrale publice de după spectacolele din Centrul de Dramaturgie Contemporană, care chiar se ambiţionează să existe.

Ca şi literatura dramatică din Republica Moldova, despre care, de mai mulţi ani scriu o teză de doctorat, începută în momentul când unii credeau că avem un singur dramaturg, alţii că s-a scris doar o singură piesă, iar cei mai mulţi îi negau existenţa. Fiind şi cercetător ştiinţific la Sectorul Teatrologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, am demonstrat validitatea dramaturgiei basarabene prin multe studii analitice, publicate în revistele Limba română, Viaţa Basarabiei, Revista de lingvistică şi ştiinţă literară, Arta, Intertext etc. Ne bucură şi ne stimulează faptul că, în ultimii ani, dramaturgii basarabeni nu mai scriu piese de sertar, textele lui Val Butnaru, Dumitru Crudu, Constantin Cheianu, Nicoleta Esinencu etc. fiind editate, traduse şi montate în mai multe ţări ale lumii.

 

A cincia verigă se va lega în cadrul unui proiect promiţător al Centrului de Dramaturgie Contemporană - Atelierul de scriere dramatică. Moderator va fi scriitorul Dumitru Crudu, care are la activ un număr impunător de piese publicate, montate şi premiate, fiind câştigătorul Concursului de dramaturgie al UNITER-ului, Cea mai bună piesă românească a anului 2003.   Inspirat de experienţa şi rezultatele atelierului de proză „Vlad Ioviţă”, pe care-l moderează de mai mult timp, Dumitru Crudu va organiza în fiecare miercuri un Atelier în care tinerii dramaturgi vor fi încurajaţi, iniţiaţi, motivaţi să scrie cât mai mult şi cât mai bine.

La prima ediţie, ce a avut loc pe 29 august, s-au lăsat prinşi în forjeria creaţiei dramatice vreo unsprezece tineri creatori, primele lor monodrame fiind peste aşteptările noastre. Acest lucru ne-a făcut să credem în viitorului teatrului basarabean şi să sperăm că atelierul va fi o pepinieră de piese calitative pe care ni le vor sufla de sub nas teatrele naţionale şi internaţionale pentru a le monta. Atelierul CDC-ului are mai multe proiecte care sunt nemijlocit legate de promovarea dramaturgiei tinere. Or, cele mai bune texte vor fi editate sub formă de manuscrise, traduse la un Atelier de traducere dramatică şi montate ca spectacole-lectură pe scena Centrului de Dramaturgie Contemporană. Unul din obiectivele CDC-ului este ca cele mai bune spectacole-lectură să se transforme în spectacole de teatru.

 

A şasea verigă, cea a primei probe de duritate a CDC-ului, este organizarea şi jurizarea Concursului de Dramaturgie Contemporană din Republica Moldova, care se va desfăşura în perioada 20 octombrie 2012 – 20 februarie 2013.

La Concurs vor participa dramaturgi consacraţi şi debutanţi, cu opere dramatice care nu au fost publicate ori montate anterior şi nu au participat la ediţiile precedente ale concursurilor naţionale de dramaturgie. Concursul va avea loc în două etape: în prima etapă – de preselecţie, ce va dura până în 31 ianuarie 2013 -,  juriul va selecta cinci texte dramatice, pe care le va propune pentru spectacole-lectură în cadrul Centrului de Dramaturgie Contemporană; în a doua etapă – finală -, în perioada 31 ianuarie – 20 februarie, din textele selectate, juriul va desemna piesa câştigătoare. Aceasta va fi susţinută de către UNITEM pentru a fi editată şi montată pe scenele teatrelor din Republica Moldova.

Piesele după care se vor face spectacole-lecturi vor fi recomandate pentru a fi traduse la Atelierul de traducere dramatică şi pentru a participa la Concursul Festivalului spectacolelor-lectură „VERBARIUM”, organizate de Centrul de Dramaturgie Contemporană (CDC).

Astfel, acest Festival va constitui a şaptea verigă, ce va întregi lanţul, realizând finalitatea proiectului - prezentarea celor mai reuşite spectacole-lectură ale CDC-ului.

Că va avea lanţul nostru teatral 7 verigi, exact în câte zile a creat Dumnezeu lumea, sau mai multe, important e să fie trainic şi complet, acesta fiind atuul unui proces teatral viabil. Dacă lipseşte vreuna dintre componente, teatrul este mâncat de ru(t)gină şi lanţul se rupe... 

Or, activităţile CDC-ului se vor ţine lanţ, căci vom organiza mese rotunde, simpozioane şi conferinţe dedicate dramaturgiei contemporane, întâlniri şi tabere de creaţie, lansări de carte şi prezentări de reviste teatrale, rezidenţe şi workshopuri etc. Oaspeţii CDC-ului vor fi nu doar dramaturgii, actorii şi criticii de teatru din Republica Moldova, dar şi cei din România, Cehia, Germania, Austria, Rusia, Franţa, Polonia etc., care îşi vor revela propriile experienţe de a scrie teatru sau despre teatru.

Nu vrem să fim flataţi sau blamaţi că facem pionierat sau revoluţii teatrale în Republica Moldova, idee care ne-ar (sur)prinde şi ne-ar obliga. Or, suntem conştienţi că, după o „logică” a ciclicităţii mişcărilor... culturale, arta îşi aruncă ochiul retrospectiv spre propriile antecedente odată la câteva zeci de ani.

Nu negăm, deci, tradiţia, dar încercăm să-i reamintim publicului acele inspirate experienţe ale spectacolelor-lectură de la Teatrul la microfon sau de la Atelierul de dramaturgie, iniţiat de Larisa Turea şi continuat de Irina Nechit la Teatrul Naţional „M. Eminescu”, şi multe altele din Chişinău sau din întreaga lume.

Da, ne asumăm toate riscurile de a fi provinciali, neprofesionali, diletanţi etc., cum s-ar putea întâmpla să fie sau să creadă unii, dar şi moderni, talentaţi, competenţi etc. cum s-ar putea întâmpla să fie sau să creadă alţii.

Da, proiectul nostru are drept scop să-i facă pe tineri să nu-şi piardă talentul, energia, ideile, aspiraţiile, contemplând tabloul teatral din exterior sau luptându-se cu morile de vânt din interior. Realizarea programelor de implicare a oamenilor din / în domeniul teatrului basarabean va fi posibilă graţie acelor mici excepţii dintre dramaturgi, actori, regizori, critici care nu se vor piuliţe într-un sistem teatral şubred, dar îşi creează o politică de activitate clară şi reală.

Sperăm că în acest pseudo-manifest al Centrului de Dramaturgie Contemporană nu am operat prea mult cu formule de tipul programelor electorale, iar ca să ne/vă convingem de asta, afirmăm că, de fapt, CDC-ul a existat întotdeauna, doar că…

Trebuia creat… începând de la un repertoriu, care, pentru luna septembrie, mai conţine spectacolele-lectură după „Ruperea” de Alexandru Vakulovski, „Siamezii”, de Anatol Moraru şi Adrian Ciubotaru, „Iepurii nu mor” de Ştefan Baştovoi, „Merişor” de Constantin Cheianu, „Zilele după Oreste” de Vitalie Ciobanu, „Proiect” de Vladimir Beşleagă. Vor regiza spectacolele-lectură tinerii actori şi regizori Ronin Terente, Angelina Mistreţ, Ina Surdu, Stela Lupan, Ştefan Bouroşu, Ion Coşeru. Moderatori vor fi: Angelina Roşca, Dorina Khalil-Butucioc, Oxana Buga, Rusanda Curca, Cristina Cernopolc, Dumitru Crudu. La sfârşitul primei luni de existenţă, Centrul de Dramaturgie Contemporană din Chişinău se va aduna la o masă rotundă, unde se vor analiza lecturile şi cele realizate pe parcursul lui septembrie 2012.

Iar cei care ne-ar învinui că facem divertisment teatral, şi nu TEATRU, am dori să înţeleagă că un Centru de Dramaturgie Contemporană ar putea declanşa atâtea reacţii în lanţ, ceea ce nu doar ar dinamiza procesul teatral basarabean, dar ne-ar ajuta, poate, să găsim răspunsul la întrebarea: Ce?DeCe? este teatrul contemporan…

 

P.S. CDC-ul există, şi, vorba lui D. Crudu, nu ne vom opri aici...

 

Dorina Khalil-Butucioc