Revistă de cultură teatrală
editată de Fundația Culturală "Camil Petrescu"

A apărut numărul 4-5-6 (aprilie-mai-iunie) al revistei „Teatrul azi”!

348 de pagini care vă vor stârni și în vacanță apetitul pentru teatru, în așteptarea marilor evenimente ale stagiunii 2015-2016. Numărul poate fi comandat on-line sau poate fi cumpărat de la sediul UNITER și de la Teatrul „Bulandra”.

mai multe detalii

Arhiva Teatrul azi

Buletin informativ Asociaţia Internaţională A Criticilor De Teatru (AICT) – Secţia Română, ianuarie 2012

Redactat de Biroul Secţiei române a AICT, buletinul informativ îşi propune să evidenţieze evenimentele importante în care se implică membrii Asociaţiei, cu contribuţii la analiza şi promovarea fenomenului teatral,  autohton şi nu numai.

 

APARIŢII EDITORIALE

 

Miruna Runcan – Actori care ard fără rest

Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”

Cartea este rodul fascinaţiei şi al reflecţiilor inspirate autoarei de arta actorilor Dan Săndulescu, Mircea Andreescu, Coca Bloos, Costache Babii, Constantin Cojocaru, Irina Wintze, Elena Popa, Emilia Dobrin, Oana Ştefănescu, Dorina Lazăr, Marian Râlea, Zsolt Bogdán, András Hatházi - actori pe care Miruna Runcan a avut şansa de a-i urmări ani de-a rândul fie ca martor competent/cronicar, fie, în cazul câtorva dintre ei, ca secretar literar al Teatrului Dramatic din Braşov (1980–1984) şi al Teatrului Odeon din Bucureşti (1991–1994). Cele treisprezece portrete sunt completate de teatrografii şi de nenumărate instananee “în rol”.

 

Ion Cazaban – Dan Nemţeanu şi viziunea sa scenografică

Fundaţia Culturală „Camil Petrescu”, cu sprijinul UNITER, prin Editura Cheiron

Colecţia de monografii „Galeria teatrului românesc” s-a îmbogăţit cu portretul unuia dintre cei mai importanţi scenografi din România, totodată un excelent grafician şi pictor. Remarcat încă din epoca numită “a reteatralizării” şi iniţiată în zona scenografiei, Dan Nemţeanu a semnat, până la stabilirea sa în Suedia (1975), decorurile şi costumele a peste 80 de spectacole. Lui i se datorează, de pildă, scenografia primelor montări naţionale ale unor piese de Bertolt Brecht (Cercul de cretă caucazian, Dispariţia lui Galy Gay) şi Eugène Ionesco (Rinocerii, Scaunele, Ucigaş fără simbrie). Activează în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia. A fost profesor de scenografie în SUA, la Iowa University. I-au fost dedicate expoziţii de scenografie în ţară şi în străinătate, iar în 2009 i s-a acordat Premiul UNITER pentru întreaga activitate. Bogat ilustrată, cartea cuprinde o „autobiografie de artist”, de la intervalul formării („în umbra” lui W. Siegfried şi a lui Tony Gheorghiu) până la perioada de 15 ani petrecută la Teatrul de Comedie şi colaborarea strânsă, la un şir de spectacole memorabile, cu regizorul Lucian Giurchescu (continuată pe scene scandinave), un studiu critic, precum şi o serie de mărturii ale celor care l-au cunoscut şi cu care a lucrat în Suedia şi SUA.

 

Mircea Morariu - Cu şi despre Mariana Mihuţ

Fundaţia Culturală Camil Petrescu & Revista Teatrul azi, Bucureşti

Cartea e gândită sub forma unui dialog comentat cu marea actriţă Mariana Mihuţ. Pornind de la impresionanta ei fişă de creaţie, o fişă mereu supusă înnoirii, se încearcă  surprinderea, printr-o serie de convorbiri, a devenirii artistice a Marianei Mihuţ. O devenire deloc lăsată la voia întâmplării – dimpotrivă, perfect controlată de spiritul critic ce o caracterizează pe actriţă. Slujindu-se deopotrivă de articole şi comentarii de presă, volumul pune, de asemenea, în evidenţă felul în care realizările artistei au fost consemnate de critici. Structura aceasta de tip zig-zag este subsumată intenţiei de a releva, pe parcursul celor aproape 300 de pagini ale volumului, atât crezul de viaţă cât şi cel artistic ale Marianei Mihuţ. Textul propriu-zis e însoţit de o consistentă iconografie. Totul, cu gândul de a evidenţia caracterul de exemplaritate al unei cariere artistice exemplare.

 

Octavian Saiu - Ionescu/Ionesco: Un veac de ambiguitate

Editura Paideia, Bucureşti

"S-a născut la Slatina, în România, dar a murit la Paris. S-a născut Ionescu, dar a murit Ionesco. Între aceste două polarităţi simbolice ale unui destin spectaculos, încap toate contradicţiile, paradoxurile, dar şi toate certitudinile celui care a fost autorul Rinocerilor. Despre el este vorba în această carte (...), despre dilema care îi guvernează, se pare, posteritatea furtunoasă, legată de identitatea lui între două ţări, între două culturi, între două limbi şi, inevitabil, între două nume: Ionescu/Ionesco." - Octavian Saiu

 

TRADUCERI

V. E. Meyerhold – Despre teatru

Traducere, postfaţă şi note de Sorina Bălănescu

Fundaţia Culturală Camil Petrescu cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi al UNITER

Frecvent citată, (mai) rar citită (în traduceri), cartea lui Meyerhold, tipărită în anul 1913 la Sankt-Petersburg, îşi aştepta de multă vreme versiunea românească. Alături de eseurile lui Adolphe Appia, Edward Gordon Craig şi de caietele de regie ale lui K. S. Stanislavski, această culegere de articole nu poate lipsi din lecturile oamenilor de teatru, de la noi şi de aiurea, care îşi respectă statutul profesiei. Volumul sintetizează meditaţiile unuia dintre cei mai mari regizori şi creatori de şcoală din secolul XX pe seama spectacolelor proprii create în perioada 1905–1912, spectacole marcate de fascinaţia simbolismului şi a reteatralizării teatrului prin apelul la prosceniu şi mască.

 

STUDII ÎN PUBLICAŢII STRĂINE

 

În numărul 9/octombrie 2011 al revistei poloneze Teatr, a apărut articolul semnat de Cristina Modreanu cu titlul polonez Nowa fala teatru rumunskiego (traducerea Joanna Kornas-Warwas), solicitat de revistă.

 

SIMPOZIOANE, COLOCVII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

Pe 25 noiembrie, Cristina Modreanu a susţinut o conferinţă despre teatrul românesc la Plymouth University, UK, în cadrul festivalului Peninsula Arts, organizat de Plymouth University cu sprijinul ICR Bucureşti.

 

BURSE, PREMII

În perioada august 2010 - iunie 2011, Ioana Moldovan a fost Fulbright Junior Grantee al University of Southern California (Los Angeles). Pentru Facultatea de Teatru din cadrul USC, Ioana Moldovan a fost primul bursier internaţional acceptat vreodată. Tema de cercetare s-a intitulat "Open Society Theater" (Teatrul unei societăţi deschise), cercetare care şi-a propus să dezbată valenţele şi funcţiile teatrului într-un climat geo-politico-economic marcat de transformări multiple, crize economice şi politice, războaie, tehnologizare şi globalizare. Bursa a fost obţinută în vederea finalizării proiectului de doctorat cu acelaşi titlu, ciclu de studiu pe care Ioana Moldovan îl desfăşoară în cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" Bucureşti. 

 

Crenguţa Manea a coordonat proiectul de teatru radiofonic Argentina de şi în regia Ilincăi Stihi (sound design: Mihnea Chelaru, regizor muzical: Mădălin Cristescu, în rolul principal: Marius Manole), producţie a Teatrului Naţional Radiofonic, Societatea Română de Radiodifuziune, care a câştigat Marele Premiu, la Premios Ondas, Secţiunea Internaţională – Radio (Barcelona, noiembrie 2011). Spectacolul este şi deţinătorul Prix Marulic (Festivalul Internaţional de Spectacol Radiofonic, Ficţiune şi Documentar, Secţiunea Teatru Radiofonic, Hvar, Croaţia, mai 2011), fiind nominalizat şi la Prix Italia (Torino, septembrie 2011), plasându-se pe primele trei locuri în competiţia organizată de RAI la categoria Spectacole de teatru radiofonic realizate pe un scenariu original.

 

Cartea Oltiţei Cîntec Hermeneutici teatrale (Editura Niculescu, Bucureşti) a obţinut Premiul pentru critică şi eseu al Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaşi. Cartea „propune un periplu interpretativ în zona teatrului recent şi a unor poetici bazate în special pe căutare şi inovare. Teatralitatea nouă e o lume bogată, atrăgătoare, difuză, ce se cere investigată, chiar dacă lipsa distanţării temporale poate induce un risc. Creatori şi creaţii sunt înfăţişaţi analitic, dar fragmentar, în crochiuri răspândite prin publicaţii periodice de specialitate ori academice, fragmentele rezultate din aplicarea organonului personal au misiunea unor intersecţii interpretative, decriptând viziuni şi produse artistice în drumul lor către public˝, precizează autoarea în prefaţa volumului.