Revistă de cultură teatrală
editată de Fundația Culturală "Camil Petrescu"

A apărut numărul 4-5-6 (aprilie-mai-iunie) al revistei „Teatrul azi”!

348 de pagini care vă vor stârni și în vacanță apetitul pentru teatru, în așteptarea marilor evenimente ale stagiunii 2015-2016. Numărul poate fi comandat on-line sau poate fi cumpărat de la sediul UNITER și de la Teatrul „Bulandra”.

mai multe detalii

Arhiva Teatrul azi

Buletin informativ AICT Secţia română, iunie-decembrie 2010

Redactat de Biroul Secţiei române a AICT, Buletinul Informativ  îşi propune să evidenţieze evenimentele importante în care se implică membrii Asociaţiei, cu contribuţii la analiza şi promovarea fenomenului teatral autohton.

 

CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

În cadrul Schwartzmer Theatre Festival Augsburg, organizat de Teatrul Eukitea Berlin şi Goethe Zentrum, criticul de teatru  Oltiţa Cîntec a susţinut prezentarea Ten Most Important Things about Romanian Theatre Today - Zece lucruri importante despre teatrul românesc actual)(1 august 2010). Printre auditori s-au aflat  Nina Mazur, regizorii Robert Sturua (Rustavelli Theatre), Stefan Eckl (Teatrul Eukitea Berlin) etc. Prezentarea criticului român  s-a axat atît pe aspecte de natură instituţională, de statut al creatorilor,  cît şi pe profiluri de artişti (Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Mihai Măniuţiu, Radu Afrim etc.), pe evenimente marcante (Festivalul Shakespeare Craiova, Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu, Festivalul Naţional de Teatru). Prezentarea a fost urmată de o dezbatere privind teatrul românesc în context european.

„Spaţiul ca mijloc de expresie. O privire asupra teatrului românesc de astăzi“ a fost titlul conferinţei susţinute de criticul de teatru Octavian Saiu în cadrul programului Culture Power, organizat de Fundaţia Raţiu din Marea Britanie (15 noiembrie, moderator: Dr. Mike Phillips, OBE, scriitor, istoric şi curator). Conferinţa a fost urmată de discuţii cu publicul şi de lansarea cărţii In Search of Lost Space (În căutarea spaţiului pierdut) de Octavian Saiu (UNATC Press, Bucharest, 2010). „Ca formă de artă mereu în căutarea propriei identităţi, teatrul se reflectă întotdeauna în spaţiul în care prinde viaţă. La momentul marilor re-evaluări – ale tradiţiilor, inovaţiilor şi, totodată, ale eşecurilor scenei lumii – problematica spaţiului devine un criteriu fundamental. Cu atît mai mult cu cît globalizarea implică mutaţii radicale pentru cultura vizuală a spectacolului contemporan, pentru alegerea şi structura repertoriului", precizează autorul.

 

APARIŢII EDITORIALE

La scène roumaine. Les défis de la liberté este tema lansată de prestigioasa publicaţie belgiană Alternatives théâtrales, nr 106-107, consacrată teatrului românesc post-decembrist. Articolele şi interviurile sînt semnate, printre alţii, de Alice Georgescu, Doina Modola, Anca Măniuţiu, Mircea Morariu, Andreea Dumitru, Cristina Modreanu, Octavian Saiu, Ionuţ Sociu, Adrian Mihalache şi refac într-un puzzle publicistic portretul artistic al scenei autohtone din ultimele două decade. "Acest  arhipelag este explorat de aproape pentru a i se revela bogăţia şi ineditul. Merită să fie descoperit", anunţă editorii.

„Das rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum” (Teatrul românesc după 1989. Relaţiile sale culturale cu spaţiul de expresie germană, Frank&Timme, Berlin), editori: Alina Mazilu, Medana Weident, Irina Wolf, este prima publicaţie de anvergură în limba germană consacrată teatrului românesc contemporan. Volumul surprinde schimbările petrecute pe scena românească de-a lungul ultimilor 20 de ani şi prezintă tendinţele actuale ale mişcării noastre teatrale sub principalele ei aspecte: regie, actorie, dramaturgie, scenografie, publicaţii de specialitate, festivaluri. Printre autori se numără George Banu, Mirella Nedelcu-Patureau, Miruna Runcan, Ion Parhon, Cristina Modreanu, Oltiţa Cîntec, Andreea Dumitru, Cristina Rusiecki, Iulia Popovici, Mihaela Michailov, Alina Nelega etc. Un sinopsis în limba engleză completează cuprinsul acestei cărţi care îşi propune să umple un gol şi să promoveze valorile teatrului românesc într-unul dintre cele mai novatoare teritorii culturale europene de astăzi.

Eugène Ionesco (Eugen Ionescu) pe scenă, în România, volum conceput şi realizat de Florica Ichim, studiu introductiv de Doina Modola  (Fundaţia Culturală “Camil Petrescu”). Albumul reconstituie pentru prima dată –  cu ajutorul materialelor de arhivă disponibile - destinul pe cît de inegal, pe atît de spectaculos al dramaturgiei ionesciene pe scenele din România. Pe lîngă paginile ample rezervate premierelor din ultimele două decenii, nu sînt uitate, în cuprinsul volumului, spectacolele radiofonice cu piese ionesciene realizate în special din 2000 încoace. Albumul prezintă, în plus, o serie de documente definitorii pentru relaţia dintre dramaturg şi oraşul său de baştină, Slatina, locul unde a luat fiinţă, în 1991, Societatea Culturală „Eugen Ionescu”, iar ceva mai tîrziu, un teatru cu un ambiţios repertoriu ionescian. 

Habarnam în Oraşul Teatrului – Universul spectacolelor lui Alexandru Dabija de Miruna Runcan (Editura Limes & Fundaţia Culturală “Camil Petrescu”). Cartea nu se vrea a fi nici o biografie a lui Alexandru Dabija, nici o simplă înregistrare a spectacolelor lui, ci, aşa cum sugerează şi titlul, o imagine cuprinzătoare a creaţiei artistului, a procesului creator şi a receptării spectacolelor sale, imagine de ansamblu obţinută prin alăturarea şi suprapunerea de informaţie provenită din amintiri personale şi cronici, precum şi dintr-un interviu cu regizorul realizat de Olivia Grecea..

Teatru – Trilogia Omar (3x9 tablouri) de C. C. Buricea-Mlinarcic (Editura Limes). Cartea cuprinde, pe lângă Trilogia Omar, piesa Stand Up Tragedy, un interviu cu autorul şi o prefaţă de Mihaela Michailov. Cele patru piese sunt populate de personaje tipice, recognoscibile, din societatea românească şi tratează, în mod transparent şi asumat, paradoxurile şi ipocriziile acestei societăţi, într-o manieră care surprinde şi exploatează teatralitatea vieţii de zi cu zi.

Fedra. De la Euripide la Racine, de la Seneca la Sarah Kane de Octavian Saiu (Editura Paralela 45). Fedra e o fiinţă care fascinează, dincolo de teatru sau literatură. Dincolo de originea ei şi de lumile în care supravieţuieşte. Despre cîte personaje se mai poate spune asta? Mai puţin comentată decît Hamlet, mai puţin celebră decît Oedip, Fedra împarte cu ei un statut privilegiat, pe care doar cîteva alte figuri ale imaginarului uman l-au atins: îşi creează propriul destin. Învinge zeii şi îşi învinge condiţia. Dar, mai mult decît atît, îşi învinge autorul, autorii care au încercat, din antichitatea greacă şi pînă astăzi, să o supună, să o înţeleagă, să o citească şi să o rescrie. Fedra nu e doar un mit, în sensul în care mituri sînt toate chipurile din galeria lui Homer sau a tragicilor greci, ci un mit al ideii de personaj dramatic, al unui model de necuprins în paginile unei cărţi sau în matca unei scene.

Structuri şi formule de compoziţie ale textului dramatic de Alina Nelega (Editura Eikon). Lucrarea este dedicată în primul rînd celor care vor să afle mai multe sau să intre în dialog cu un pachet de opinii asupra formulelor de compoziţie şi structurilor textului dramatic, dar în egală măsură studenţilor care au ales să urmeze cursurile masteratului de scriere dramatică al Facultăţii de Teatru de la Târgu-Mureş. Ea se bazează pe cîteva conferinţe, cursuri şi ateliere fructificînd unele opere teoretice şi de analiză practică, încă netraduse în limba română, dar aducînd o contribuţie importantă la studiul formelor dramatice.

Jurnal de selecţioner de Cristina Modreanu (Editura ArtAct). Volumul propune un portret subiectiv al Festivalului Naţional de Teatru – în zeci de cronici şi intervenţii publice semnate de directorul artistic al ediţiilor cu numerele 18, 19 şi 20. Jurnal de selecţioner reface pas cu pas harta teatrală a României, aşa cum arată ea în primul deceniu al secolului 21. Un puzzle în care se regăsesc toate numele care contează în acest moment în teatrul de la noi.

60 de stagiuni. Monografia Teatrului "Luceafărul" Iaşi de Oltiţa Cîntec (Editura Timpul). Lucrarea este o a doua ediţie, revizuită şi adăugită, a monografiei Teatrului "Luceafărul" Iaşi, elaborată cu scopul de a conserva memoria artistică şi instituţională a aşezămîntului. Realizată pe baza unei ample documentări de bibliotecă, arhivă, mărturii de presă, dar şi pe baza unor discuţii cu actuali şi foşti angajaţi şi apropiaţi ai teatrului, cartea include un bogat material informativ, iconografic şi anexe (repertoriul pe stagiuni, turnee în străinătate, premii etc.), acestea din urmă traduse şi în limba engleză.