Revistă de cultură teatrală
editată de Fundația Culturală "Camil Petrescu"

A apărut numărul 4-5-6 (aprilie-mai-iunie) al revistei „Teatrul azi”!

348 de pagini care vă vor stârni și în vacanță apetitul pentru teatru, în așteptarea marilor evenimente ale stagiunii 2015-2016. Numărul poate fi comandat on-line sau poate fi cumpărat de la sediul UNITER și de la Teatrul „Bulandra”.

mai multe detalii

Arhiva Teatrul azi

Buletin informativ AICT - Sectia romana, iulie 2011

Redactat de Biroul Secţiei române a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, buletinul informativ îşi propune să evidenţieze evenimentele importante în care se implică membrii Asociaţiei, cu contribuţii la analiza şi promovarea fenomenului teatral autohton.
APARIŢII EDITORIALE
Sorin Crişan
Sublimul trădării
Biblioteca Ideea Europeană
Volumul reprezintă o incursiune în lumea „multidimensională“ a creaţiei teatrale. Convins de existenţa unor straturi rarefiate ale spiritului, în care reprezentaţia a fost hărăzită să existe, autorul se îndepărtează de orice interpretare „vulgară“, la prima mână, a artei scenice. Făcându-se apel la teorii ale esteticii teatrale, dar şi ale filosofiei, psihanalizei, exegezei şi criticii literare, ne este relevat un univers artistic complicat, complex, predispus unei analize profunde. Astfel, locul care îi este destinat spectatorului nu mai este acela de privitor pasiv, ci de partener al actorilor.
Mircea Morariu
Spectator cu bilet de favoare - 2010 Un an teatral aşa cum l-am văzut
Editura Universităţii din Oradea
Cartea cuprinde o panoramare a fenomenului teatral românesc prin mai mult de 50 de cronici ale unor spectacole prezente pe afişul a 27 de teatre din ţară. Lor li se adaugă cronici la o seamă de spectacole din străinătate ce au putut fi urmărite în turneu în România, cât şi comentarii la câteva manifestări de cultură teatrală-colocvii şi festivaluri - precum Festivalul Naţional de Teatru, Festivalul Internaţional Shakespeare, Festivalurile EuroRegional şi EuroThalia de la Timişoara, Centenar Tompa Miklos de la Târgu Mureş.
Ştefan Oprea
Pas la pas prin festivaluri
Editura Opera Magna, Iaşi
Lucrarea realizează o imagine cuprinzătoare a mişcării noastre teatrale privită prin prisma festivalurilor, manifestări considerate de autor adevărate fişe de temperatură, imagini-sinteză ale dinamismului şi eficienţei, ale evoluţiei regiei şi artei interpretative, ale relaţiei teatru-public. Criticul oferă o imagine a intervalului 1970-2010, organizând materialul cronologic şi pe centre teatrale organizatoare, oferind o informaţie bogată despre evoluţia artei teatrale româneşti în context european, despre originalitatea şi chiar unicitatea, cum zice autorul, acestui sistem de organizare şi manifestare culturală. Sunt comentate evenimentele de acest tip de la Piatra Neamţ, Bârlad, Bacău, Craiova, Timişoara, Galaţi, Botoşani, Braşov, Piteşti, Iaşi, Chişinău, Oradea etc. şi, evident Festivalul Naţional de Teatru.

Oltiţa Cîntec

Silviu Purcărete sau privirea care înfăţişează

Fundaţia Culturală “Camil Petrescu” – Revista “Teatrul azi” (supliment) prin Editura Cheiron

http://www.teatrul-azi.ro/eseuri-cronici-insemnari-teatrale/silviu-purcarete-sau-privirea-care-infatiseaza

Inclusă în colecţia Eseuri, cronici, însemnări teatrale, lucrarea este o incursiune documentară şi teoretică în cabinetului de lucru al unuia din cei mai importanţi regizori români. Autoarea a asistat la repetiţii, a stat de vorbă cu colaboratori apropiaţi artistului, a urmărit creaţiile acestuia, le-a comentat, concepându-şi crochiul portretistic prin relevarea câtorva dimensiuni definitorii ale stilului regizoral al celui vizat: alegerea unui text, dramatic sau literar, tratarea lui scenică, maieutica regizorală, parteneriatul creator, echipa de realizatori, lucrul cu actorii, spaţiul, muzica, luminile, organicitatea viitorului spectacol, seara premierei, hedonismul carnavalului, obiectele scenice, maşinăriile teatrale, raportul unu-multiplu, hiperbolizarea ca dimensiune a monumentalului etc. Lista spectacolelor de teatru şi operă realizate de Silviu Purcărete şi imagini din montările sale completează sumarul volumului.
EDIŢII
Camil Petrescu
Doctrina substanţei
Ediţie îngrijită de Florica Ichim şi Vasile Dem. Zamfirescu
Fundaţia Culturală „Camil Petrescu“– Revista „Teatrul azi“ (supliment) cu sprijinul AFCN
http://www.teatrul-azi.ro/seria-%E2%80%9Ecamil-petrescu%E2%80%9D/doctrina-substantei
Imaginea de ansamblu asupra Doctrinei substanţei oferită de cuprinsul celor două volume ale prezentei ediţii ne-o arată structurată din opt capitole: 1) Ontologia concretului; 2) Metodologia substanţialistă; 3) Teoria cunoaşterii; 4) Ortologia I; 5) Ortologia II; 6) Ortogeneza şi structura istoriei; 7) Teoria valorilor. Etica; 8) Noocraţia. În pofida absenţei unei secţiuni şi a prezenţei altora, suprinzătoare ca titlu pentru aşteptările filosofice tradiţionale, cum ar fi Ortologia sau Ortogeneza, Doctrina substanţei reprezintă schiţa unui adevărat sistem filosofic. (...)
Doctrina substanţei este o schiţă de sistem filosofic pentru că autorul şi-a propus să regândească lumea şi să-i dea sens din perspectiva „substanţei”, căreia îi conferă însă o accepţie aparte, prezentată şi analizată în aceste două volume. Particularitatea filosofării lui Camil Petrescu ar consta, după propria mărturisire notată într-unul dintre caietele sale, nu în renunţarea la sistem, ci în modul de a-l edifica. Sistemul său se constitue pe măsură ce este formulat, nu preexistă formulării. (Din prefaţa primei ediţii, semnată de Vasile Dem. Zamfirescu şi Florica Ichim)
George Löwendal, un aristocrat în luminile rampei /
George Löwendal, an Aristocrat in the Limelight
Volum bilingv (română, engleză) editat de Institutul Cultural Român şi Fundaţia Löwendal, coordonat de Ariadna Avram, cu un cuvânt înainte de George Banu
Ediţii îngrijite de Andreea Dumitru
Pictor, grafician, pedagog şi maestru al primelor generaţii de artişti plastici din România postbelică, George baron Löwendal (1897, Sankt-Petersburg – 1964, Bucureşti) a fost şi un remarcabil om de teatru. Receptiv la mutaţiile scenei începutului de secol XX (futurism, constructivism, expresionism), a susţinut prin întreaga sa operă mişcarea de teatralizare a teatrului, a fost colaboratorul apropiat al primilor regizori români (în accepţiunea modernă a conceptului de regie) şi a trezit admiraţia celor mai exigenţi critici şi artişti ai timpului său.
Albumul – primul consacrat scenografului George Löwendal şi totodată cel care deschide seria de lucrări privind personalitatea complexă a acestuia – invită la redescoperirea unui artist vizionar, reflectând impactul operei sale nu doar în epocă, ci şi în contemporaneitatea începutului de mileniu 3.
Albumul a fost lansat la expoziţia Baron George Löwendal – Rediscovery of a great European stage designer from the beginning of the 20th century, organizată de Fundaţia Löwendal la Institutul Cultural Român din Praga cu prilejul Quadrienalei de Scenografie şi Arhitectură Teatrală, 16–26 iunie 2011.
TRADUCERI
Momentul zero al teatrului. 25 de ani de Forced Entertainment de Tim Etchells, în traducerea Cristinei Modreanu.
Cartea, conţinând eseuri despre practica teatrală a celui mai cunoscut grup experimental din Marea Britanie, a fost lansată în cadrul Festivalului European al Spectacolului Timişoara (FEST-FDR), cu ocazia primului turneu al trupei britanice în România. Turneul şi apariţia volumului au fost posibile cu spirjinul British Council România. Volumul este primul din noua Colecţie Scena.ro& Teatrul Naţional Timişoara.
SIMPOZIOANE, COLOCVII NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE
În perioada 3-8 aprilie, Cristina Modreanu a susţinut două conferinţe despre teatrul românesc la Universitatea din Tel Aviv, Departamentul de arte teatrale, în cadrul unui eveniment organizat de ICR Tel Aviv cu sprijinul UTA. Evenimentul academic a urmărit promovarea teatrului românesc contemporan in Israel şi stabilirea/medierea de contacte profesionale/academice. Cele două conferinţe au avut ca teme: Dramaturgia contemporană românească şi Personalităţi ale teatrului românesc contemporan – o introducere.
PREMII, BURSE
Volumul colectiv coordonat de Anca Maria Rusu, Şcoala ieşeană de teatru, istorie şi actualitate (Editura Artes, 2010) a obţinut Medalie de bronz la Expoziţia europeană a creativităţii şi inovării EUROINVENT (Iaşi, mai 2011).
Cristina Modreanu a obţinut prestigioasa bursă Fulbright oferită de statul american, în urma depunerii unui proiect fiind acceptată ca Visiting Scholar la New York University, unde va face studiile postdoctorale în anul universitar 2011-2012. Tema proiectului de postdoctorat este Performing Arts as a Mirrror and a Lens for Society (Artele Spectacolului ca oglindă a societăţii).

Galerie foto