Revistă de cultură teatrală
editată de Fundația Culturală "Camil Petrescu"

A apărut numărul 4-5-6 (aprilie-mai-iunie) al revistei „Teatrul azi”!

348 de pagini care vă vor stârni și în vacanță apetitul pentru teatru, în așteptarea marilor evenimente ale stagiunii 2015-2016. Numărul poate fi comandat on-line sau poate fi cumpărat de la sediul UNITER și de la Teatrul „Bulandra”.

mai multe detalii

Arhiva Teatrul azi

Singurătăţi aleatoriu sudate de Daria Dimiu (Scaunele de Eugen Ionescu – Teatrul Naţional Craiova)

[...]

Peste ani, Ionescu îşi decriptează piesele cui nu e dispus să-l aşeze automat­ pe piedestalul central din teatrul absurdului. Orice sistem sau curent literar presupune­ inerent un set de canoane cu râvnă trasate de către exegeză, şi ar fi (deseori este!) o supremă ironie să-l fixezi între nişte borne – chiar ilustre! – pe cel ce s-a sustras tiparelor, care a împins obişnuitul – spaţial, lingvistic, estetic... – dincolo de limitele până atunci unanim acceptate.
„Eu n-am putut niciodată să înţeleg diferenţa care se face între comic şi tragic. Comicul fiind intuiţia absurdului, îmi pare mai desperant decât tragicul. Comicul nu oferă nicio ieşire. Spun «desperant», dar, în realitate, el este dincolo sau dincoace de desperare sau de speranţă“, declară autorul în (Note şi contra-note). Aceste scurte rânduri explică implicit opţiunea sa pentru subtitlurile şocante date unor trexte dramatice, precum „anti-piesă“ (Cântăreaţa cheală), „dramă comică“ (Lecţia), „pseudo-dramă“ (Victimele datoriei), „paiaţărie“ (Tabloul) – subtitluri străine categoriilor subdivizionare tradiţionale ale genului dramatic. Piesa Scaunele (1951) este catalogată de autor drept „farsă tragică“.

[...]